Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

Velasof 12 weeks

Brand : Velasof

Price : 734

Strength : 400 mg & 100 mg

Active : Velasof-12-weeks-Hetero-Velpatasvir-100mg-Sofosbuvir-400mg

Company Name : Hetero

Tablets : 28 Tablets

Medicine Overview of Velasof 12 weeks Tablet

DROGUL PROFILE

Velasof 12 săptămâni  - Generic Ecplusa ( Sofosbuvir & Velpatasvir ) Hetero Tablets.

Profilul medicamentului

Nume comercial: Velasof

Compoziție: Sofosbuvir & Velpatasvir

Rezistența componentelor: 400 mg și respectiv 100 mg

Numele producătorului: Hetero healthcare

Pachet: 28 de comprimate într-un recipient

Clasificare: Medicament anti-hepaciviral.

Drug Prescribing Information

Informații privind prescrierea medicamentelor pentru tabletele Velasof

Velasof 12 săptămâni este utilizat în următoarele condiÈ›ii cum ar fi;

Pacienții suferiți de ciroză compensată sau fără ciroză

PacienÈ›ii cu decompensare cu afecÈ›iune de lungă durată utilizaÈ›i în asociere cu ribavirină

Velasof tabletele sunt utilizate în condiÈ›ii cum ar fi infecÈ›ia virală a hepatitei C la adolescenÈ›i; InfecÈ›ia cu VHC este cauzată de diferite genotipuri ca I, II, III, IV, V sau VI.

Absorption

Absorbţie

Dacă crește nivelul pH-ului gastric, duce la scăderea solubilității Velpatasvir

Timpul maxim de concentraÈ›ie atât a sofosbuvirului cât È™i a Velpatasvirului are loc în interval de 0,5 până la 1 oră È™i, respectiv, 3 ore

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă de sofosbuvir È™i Velpatasvir există în 567ng / ml È™i respectiv 259ng / ml

Metabolism

When to Take the Drug

Când să luaÈ›i Tableta Velasof in Romania :

Velasof 12 săptămâni tabletele trebuie luate cu sau fără alimente

Pentru a administra tabletele Velasof 12 săptămâni frecvent în acelaÈ™i timp în fiecare zi, sub formă de doză unică

Dacă se administrează concomitent ribavirină, Velasof 12 săptămâni trebuie luat împreună cu alimente

Medicamentele de creÈ™tere a pH-ului gastric cauzează epuizarea efectului concentraÈ›iei serice a Velpatasvir, pentru a evita ca aceste complicaÈ›ii să consume antacidele, antagoniÈ™tii H2 È™i inhibitorii pompei de protoni înainte de doza de Velasof.

Drug Called Side Effects

Velasof efecte secundare :

Unele efecte pot apărea în timpul tratamentului cu Velasof tablete;

Greaţă

Insomnie

Astenie

Ridicați nivelul lipazelor

depresiune

Durere de cap

Oboseală

Anemie

Eczemă

Creșterea creatininkinazei

CondiÈ›iile care amenință viaÈ›a, cum ar fi bradicardia simptomatică severă, apar în timpul administrării concomitente cu amiodaronă.

Food Drug Interaction

Interacțiuni alimentare-agresivitate

Nu are loc nicio interacÈ›iune medicamentoasă alimentară, produs pe bază de plante, cum ar fi st. Sucul combinat cu Velasof determină scăderea efectului terapeutic al Velasof 12 săptămâni .

 

Safety Measures

M?suri de siguran??

Ribavirina cu Velasof comprimate în stare cronic? cauzeaz? r?u femeilor îns?rcinate cauzeaz? r?ni fetale

Se produce o bradicardie sever? în timp ce se combin? cu amiodaron?

În timpul administr?rii tabletei Velasof apar unele efecte adverse, pentru a evita aceste afec?iuni, trebuie luate m?suri de precau?ie

Trebuie acordat? aten?ie pacien?ilor cu insuficien?? renal? ?i hepatic?

Dup? terminarea tratamentului, reactivarea infec?iei cu VHB apare la pacien?ii infecta?i concomitent cu infec?ii cu VHC / VHB, pentru a evita ca aceste condi?ii s? investigheze pacientul prin m?surarea HBsAg ?i anti-HBc

Reducerea efectului terapeutic al Velasof, în timp ce utilizarea concomitent? a Velasof cu inductori ai P-gp.

Storage and Handling

Depozitare și manipulare

Velasof  de tablete trebuie păstrat la temperatura camerei sub 30 ° C

Păstrați recipientul departe de umiditate, căldură și lumină.

Missed Dosa

Pierderea dozei :

Velasof nu este un medicament obișnuit, este un medicament pe bază de prescripție medicală utilizat numai de pacienții care au toate baza de prescripție

Dacă pacientul nu ia doza de tabletă Velasof, trebuie să ia sfatul medicului È™i să ia medicamentul în timp, deoarece este o terapie cu doză unică

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă È™i să urmaÈ›i programul regulat de dozare.

Overdosage

Peste dozajul

Nu există un antidot distinct pentru supradozarea tabletelor Velasof; odată ce apare supradozajul, confirmă prezența toxicității

Tratament:

Verificați manifestările cruciale și luați măsuri adjuvante.

Hemodializa este o altă metodă utilizată în supradozajul comprimatelor Velasof, poate să elimine eficient metabolitul dominant circulant al sofosbuvirului, GS-331007 cu o raÈ›ie de eradicare de 53%

Prin urmare, Velpatasvir este puternic legat de proteina umană din plasmă; nu este eliminat prin hemodializă și oferă rezultate incredibile.

Machanism of action

Mecanismul de acțiune al lui Velasof :

 O tabletă Velasof 12 săptămâni  care conÈ›ine agenÈ›i anti-virali care acÈ›ionează direct, cum ar fi sofosbuvir È™i Velpatasvir, care expulzează acÈ›iunile lor printr-un anumit mecanism include;

Sofosbuvir este un inhibitor al polimerazei ARN dependentă de ARN NS5B, o enzimă esenÈ›ială pentru producerea virale. Prin urmare, această inhibare determină epuizarea în proliferarea virală

 Velpatasvir este un inhibitor al HCV NS5A este un genotip pan, NS5A este o proteină necesară pentru replicarea virală a HCV, astfel inhibarea conduce la reducerea producÈ›iei de virus VHC în corpul uman.

Distribution

Distribuire

Proteina plasmatică umană legată de sofosbuvir È™i Velpatasvir cu interval de 61 până la 65% È™i respectiv> 99,5%

Elimination

Eliminare

Perioada medie de înjumătățire plasmatică a atât sofosbuvir È™i Velpatasvir cât È™i metabolitul circulant numit GS-331007 se ating la 0,5 ore, 15 ore, respectiv 27 ore

Principalele căi de excreție a tuturor componentelor;

Sofosbuvir prin metabolizare; Velpatasvir prin bilă în formă neschimbată È™i GS-331007 prin filtrare glomerulară È™i secreÈ›ie tubulară activă

Urină:

Sofosbuvir: 80%; Velpatasvir: 14%

fecale:

Sofosbuvir: 0,4%; Velpatasvir: 94%

Dosage Regimens

Modalități de dozare a tabletelor Velasof 12 săptămâni :

Înainte de iniÈ›ierea tratamentului, pacienÈ›ii trebuie examinaÈ›i prin numărarea antigenului de suprafață al hepatitei B È™i anticorpului miezul hepatitei B (HBsAg & Anti-HBc) pentru a preveni problema ca reactivarea infecÈ›iei cu VHB

Doza recomandată de Velasof comprimate include:

Velasof care conține medicamente combinate cu doze fixe, cum ar fi 400 mg de sofosbuvir și 100 mg de Velpatasvir

Recomandat Velasof comprimate la pacienții cu infecție cronică VHC legată de genotipurile de genul I, II, III, IV, V sau VI

PacienÈ›i cu un copil Pugh A: un comprimat de Velasof trebuie administrat în doză unică

Pacienții cu ciroză cronică sau decompensați (copii B sau C): Velasof tabletele trebuie combinate cu ribavirină

Doza de ribavirină trebuie administrată pe baza greutății pacienților

Mai puțin de 75 kg: 1000 mg pe zi; cel puțin 75 kg: 1200 mg pe zi

Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență renală.

Drug Interaction

InteracÈ›iunea cu medicamentele de la Velasof 12 săptămâni :

Velasof  12 săptămâni tabletei care combină cu agenÈ›i de reductază HMG CoA conduce la creÈ™terea concentraÈ›iei acestor agenÈ›i

Velasof 12 săptămâni tableta concomitent cu agenÈ›i reducători de acid, determină scăderea efectului concentraÈ›iei de Velpatasvir

Velasof tabletele sunt substratul transportorilor de medicamente P-gp È™i BCRP, în timp ce combinarea Velasof 12 săptămâni cu inductorii P-gp determină epuizarea concentraÈ›iei plasmatice a tabletei Velasof conducând la reducerea efectului curativ

Velasof 12 săptămâni tableta utilizat concomitent cu anti-micobacterii cauzeaza epuizarea tabletei Velasof 12 săptămâni.

Velasof 12 săptămâni ul cu amiodaronă cauzează bradicardie gravă

Velasof 12 săptămâni tableta combinata cu digoxina, determina cresterea concentratiei serice a digoxinei

Velasof tableta cu anticonvulsivante determină epuizarea efectului de concentrație a tabletei Velasof in Romania.

Velasof 12 săptămâni tableta combinată cu agenÈ›i anti-retrovirus HIV conduce la scăderea concentraÈ›iei serice a Velpatasvir.

Possible Contraindication

Posibile contraindicații

ReacÈ›ia anafilactică apare în timp ce pacienÈ›ii sunt contraindicaÈ›i la componentele prezente în comprimatul Velasof.

Velasof tablete în timp ce utilizaÈ›i singur este sigur, dacă este combinată cu ribavirina contraindicată femeilor gravid.

Pregnancy and Lactation

Sarcina și alăptarea

Velasof folosit singur, apoi categoria de sarcină se încadrează în categoria B1; sigur de utilizat

Dacă Velasof combinat cu ribavirină, categoria de sarcină este X; determină moartea fetală

Nu trebuie recomandată alăptarea în timpul tratamentului