Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

Velpanat 12 weeks

Brand : Velpanat

Price : 875

Strength : sofosbuvir 400 mg & velpatasvir 100 mg/ tab

Active : Velpanat-12-weeks-Natco-Sofosbuvir-400mg-Velpatasvir-100mg

Company Name : Natco

Tablets : 84 Tablets

Medicine Overview of Velpanat 12 weeks Tablet

DROGUL PROFILE

Velpanat 12 săptămâni  – Generic Epclusa ( Sofosbuvir & Velpatasvir ) Natco Tablets.

Profilul medicamentului

Nume comercial: Velpanat 12 săptămâni

Compoziție: Sofosbuvir & Velpatasvir

Rezistența componentelor: 400 mg și respectiv 100 mg

Nume producător: Natco pharma

Pachet: 28 de comprimate într-un recipient

Clasificare: Medicament anti-hepaciviral

Drug Prescribing Information

InformaÈ›ii privind prescrierea medicamentului pentru comprimatele Velpanat 12 săptămâni in Romania :

Velpanat 12 săptămâni se utilizează în următoarele condiÈ›ii cum ar fi;

• PacienÈ›i cu decompensare cu afecÈ›iune de lungă durată utilizată în asociere cu ribavirină

• PacienÈ›ii au suferit cu ciroză compensată sau fără ciroză

Tabletele Velpanat 12 săptămâni se utilizează în condiÈ›ii cum ar fi infecÈ›ia virală a hepatitei C la adolescenÈ›i; InfecÈ›ia cu VHC este cauzată de diferite genotipuri ca I, II, III, IV, V sau VI.

Absorption

Absorbţie

Dacă crește nivelul pH-ului gastric, duce la scăderea solubilității Velpatasvir

Timpul maxim de concentraÈ›ie atât a sofosbuvirului cât È™i a Velpatasvirului are loc în interval de 0,5 până la 1 oră È™i, respectiv, 3 ore

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă de sofosbuvir È™i Velpatasvir există în 567ng / ml È™i respectiv 259ng / ml

Metabolism

When to Take the Drug

Când să luaÈ›i Tablet Velpanat 12 săptămâni in romania :

Tabletele Velpanat 12 săptămâni trebuie administrate cu sau fără alimente

Pentru administrarea tabletelor Velpanat 12 săptămâni frecvent în acelaÈ™i timp în fiecare zi, sub formă de doză unică

Dacă se administrează concomitent cu ribavirină, Velpanat 12 săptămâni trebuie luat împreună cu alimente

Medicamentele de creÈ™tere a pH-ului gastric determină epuizarea efectului concentraÈ›iei serice a Velpatasvir, pentru a evita ca aceste complicaÈ›ii să consume antacidele, antagoniÈ™tii H2 È™i inhibitorii pompei de protoni înainte de administrarea dozei de Velpanat 12 săptămâni.

Drug Called Side Effects

Velpanat efecte secundare :

Unele efecte pot să apară în timpul tratamentului cu Velpanat comprimate;

Ridicați nivelul lipazelor

depresiune

Durere de cap

Oboseală

Anemie

Greaţă

Insomnie

Astenie

Eczemă

Creșterea creatininkinazei

CondiÈ›iile care amenință viaÈ›a, cum ar fi bradicardia simptomatică severă, apar în timpul administrării concomitente cu amiodaronă.

Food Drug Interaction

Interacțiuni alimentare-agresivitate :

Nu are loc nicio interacÈ›iune medicamentoasă alimentară, produs pe bază de plante, cum ar fi st. Sucul combinat cu Velpanat determină scăderea efectului terapeutic al Velpanat 12 săptămâni.

Safety Measures

M?suri de siguran??

Ribavirina cu comprimate Velpanat 12 s?pt?mâni în stare cronic? determin? r?u femeilor îns?rcinate care provoac? efecte nocive asupra f?tului

Trebuie acordat? aten?ie pacien?ilor cu insuficien?? renal? ?i hepatic?

Se produce o bradicardie sever? în timp ce se combin? cu amiodaron?

În timpul administr?rii comprimatelor Velpanat 12 s?pt?mâni apar unele efecte adverse, pentru a evita aceste afec?iuni, trebuie luate m?suri de precau?ie

Dup? terminarea tratamentului, reactivarea infec?iei cu VHB apare la pacien?ii infecta?i concomitent cu infec?ii cu VHC / VHB, pentru a evita ca aceste condi?ii s? investigheze pacientul prin m?surarea HBsAg ?i anti-HBc

Reducerea efectului terapeutic al Velpanat 12 s?pt?mâni , în timp ce utilizarea concomitent? de Velpanat 12 s?pt?mâni cu inductori P-g.

Storage and Handling

Depozitare și manipulare :

Containerul Velpanat comprimate trebuie păstrat la temperatura camerei sub 30oC

Păstrați recipientul departe de umiditate, căldură și lumină.

Missed Dosa

Pierderea dozei

Velpanat nu este un medicament obișnuit, este medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală utilizate numai de pacienții care au toate baza de prescripție

Dacă pacientul nu ia doza de comprimat Velpanat, trebuie să ia sfatul medicului È™i să ia medicamentul în timp, deoarece este o terapie cu doză unică

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă È™i să urmaÈ›i programul regulat de dozare

Overdosage

Peste dozajul

Nu există un antidot distinct pentru supradozarea comprimatelor Velpanat; odată ce apare supradozajul, confirmă prezența toxicității

Tratament:

Verificați manifestările cruciale și luați măsuri adjuvante.

Hemodializa este o altă metodă utilizată în supradozajul comprimatelor Velpanat, poate elimina în mod eficient metabolitul dominant în circulaÈ›ie al sofosbuvirului, GS-331007 cu o rată de eradicare de 53%.

Prin urmare, Velpatasvir este puternic legat de proteina umană din plasmă; nu este eliminat prin hemodializă și oferă rezultate incredibile.

 

Machanism of action

Mecanismul de acțiune al Velpanat :

O tabletă Velpanat 12 săptămâni care conÈ›ine agenÈ›i anti-virali care acÈ›ionează direct, cum ar fi sofosbuvir È™i Velpatasvir, care expulzează acÈ›iunile lor printr-un anumit mecanism include;

Sofosbuvir este un inhibitor al polimerazei ARN NS5B dependentă de HCV NS5B, o enzimă esenÈ›ială pentru producerea virale. Prin urmare, această inhibare determină epuizarea în proliferarea virală

Velpatasvir este un inhibitor al HCV NS5A este un genotip pan, NS5A este o proteină necesară pentru replicarea virală a HCV, astfel inhibarea conduce la reducerea producÈ›iei de virus HCV în corpul uman.

Distribution

Distribuire :

Proteina plasmatică umană legată de sofosbuvir È™i Velpatasvir cu interval de 61 până la 65% È™i respectiv> 99,5%.

Elimination

Eliminare :

Perioada medie de înjumătățire plasmatică a atât sofosbuvir È™i Velpatasvir cât È™i metabolitul circulant numit GS-331007 se ating la 0,5 ore, 15 ore, respectiv 27 ore

Principalele căi de excreție a tuturor componentelor;

Sofosbuvir prin metabolizare; Velpatasvir prin bilă în formă neschimbată È™i GS-331007 prin filtrare glomerulară È™i secreÈ›ie tubulară activă.

Urină:

Sofosbuvir: 80%; Velpatasvir: 14%.

fecale:

Sofosbuvir: 0,4%; Velpatasvir: 94%.

Dosage Regimens

Modalități de dozare pentru comprimatele Velpanat :

Înainte de iniÈ›ierea tratamentului, pacienÈ›ii trebuie examinaÈ›i prin numărarea antigenului de suprafață al hepatitei B È™i anticorpului miezul hepatitei B (HBsAg & Anti-HBc) pentru a preveni problema ca reactivarea infecÈ›iei cu VHB

Doza recomandată de comprimate Velpanat 12 săptămâni include:

Velpanat conÈ›inând medicamente combinate cu doze fixe, cum ar fi 400 mg de sofosbuvir È™i 100 mg de Velpatasvir

Recomandat Velpanat comprimate la pacienții cu infecție cronică VHC legată de genotipurile I, II, III, IV, V sau VI

PacienÈ›i cu un copil Pugh A: un comprimat de Velpanat trebuie administrat în doză unică

Pacienții cu ciroză cronică sau decompensați (copii B sau C): comprimatele Velpanat trebuie combinate cu ribavirină

Doza de ribavirină trebuie administrată pe baza greutății pacienților

Mai puțin de 75 kg: 1000 mg pe zi; cel puțin 75 kg: 1200 mg pe zi

Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență renală.

Drug Interaction

InteracÈ›iunea medicamentului Velpanat 12 săptămâni

Velpanat comprimat care combină cu agenți de reductază HMG CoA conduce la creșterea concentrației acestor agenți

Tableta Velpanat concomitentă cu agenți reducători de acid determină scăderea efectului concentrației de Velpatasvir

Velpanat cu amiodaronă cauzează bradicardie severă

Tableta Velpanat combinată cu digoxina determină creșterea concentrației serice a digoxinei

Tableta Velpanat cu anticoagulante cauzează epuizarea efectului de concentrație a comprimatului Velpanat

Tabletele Velpanat 12 săptămâni sunt substraturile transportorilor de medicamente P-gp È™i BCRP, în timp ce combinarea Velpanat 12 săptămâni cu inductorii P-gp determină epuizarea concentraÈ›iei plasmatice a tabletei Velpanat 12 săptămâni conducând la reducerea efectului curativ

Tableta Velpanat 12 săptămâni utilizată concomitent cu anti-micobacterii cauzează epuizarea comprimatului Velpanat 12 săptămâni.

Tableta Velpanat  12 săptămâni combinată cu agenÈ›i anti-retrovirus HIV conduce la scăderea concentraÈ›iei serice a Velpatasvir.

Possible Contraindication

Posibile contraindicații :

ReacÈ›ia anafilactică apare în timp ce pacienÈ›ii sunt contraindicaÈ›i la componentele prezente în comprimatul Velpanat 12 săptămâni.  

Administrarea de comprimate Velpanat în timpul utilizării în monoterapie este sigură, dacă este combinată cu ribavirina contraindicată femeilor gravid.

Pregnancy and Lactation

Sarcina și alăptarea :

Velpanat se folosește singur, apoi categoria de sarcină se află sub B1; sigur de utilizat

Dacă Velpanat combinat cu ribavirină, categoria de sarcină este X; determină moartea fetală

Nu trebuie recomandată alăptarea în timpul tratamentului