Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

Velpaclear

Brand : Velpaclear

Price : 304

Strength : 400mg + 100mg

Active : Velpaclear-Abbott-Sofosbuvir-400mg-Velpatasvir-100mg

Company Name : Abbott

Tablets : 28 Tablets

Medicine Overview of Velpaclear Tablet

DROGUL PROFILE

Drug Prescribing Information

Informații privind prescrierea medicamentelor pentru comprimatele Velpaclear

\r\n\r\n

Velpaclear se utilizează în următoarele condiții cum ar fi;

\r\n\r\n

Pacienții suferiți de ciroză compensată sau fără ciroză

\r\n\r\n

Pacienții cu decompensare cu afecțiune de lungă durată utilizați în asociere cu ribavirină

\r\n\r\n

Tabletele Velpaclear sunt utilizate în condiții cum ar fi infecția virală a hepatitei C la adolescenți; Infecția cu VHC este cauzată de diferite genotipuri ca I, II, III, IV, V sau VI.

\r\n

Absorption

Absorbţie:

\r\n\r\n

Dacă crește nivelul pH-ului gastric, duce la scăderea solubilității Velpatasvir

\r\n\r\n

Timpul maxim de concentrație atât a sofosbuvirului cât și a Velpatasvirului are loc în interval de 0,5 până la 1 oră și, respectiv, 3 ore

\r\n\r\n

Concentrația plasmatică maximă de sofosbuvir și Velpatasvir există în 567ng / ml și respectiv 259ng / ml

\r\n

Metabolism

When to Take the Drug

Când să luați Tablet Velpaclear in Romania:

\r\n\r\n

Tabletele Velpaclear trebuie administrate cu sau fără alimente

\r\n\r\n

Pentru administrarea tabletelor Velpaclear frecvent în același timp în fiecare zi, sub formă de doză unică

\r\n\r\n

Dacă se administrează concomitent cu ribavirină, Velpaclear trebuie luat împreună cu alimente

\r\n\r\n

Medicamentele de creștere a pH-ului gastric cauzează scăderea efectului concentrației serice a Velpatasvir, pentru a evita ca aceste complicații să consume antacidele, antagoniștii H2 și inhibitorii pompei de protoni înainte de administrarea dozei de Velpaclear.

\r\n

Drug Called Side Effects

Velpaclear efecte secundare :

\r\n\r\n

Unele efecte pot să apară în timpul tratamentului cu Velpaclear;

\r\n\r\n

Greaţă

\r\n\r\n

Insomnie

\r\n\r\n

Astenie

\r\n\r\n

Ridicați nivelul lipazelor

\r\n\r\n

depresiune

\r\n\r\n

Durere de cap

\r\n\r\n

Oboseală

\r\n\r\n

Anemie

\r\n\r\n

Eczemă

\r\n\r\n

Creșterea creatininkinazei

\r\n\r\n

Condițiile care amenință viața, cum ar fi bradicardia simptomatică severă, apar în timpul administrării concomitente cu amiodaronă.

\r\n

Food Drug Interaction

Interacțiuni alimentare-agresivitate

\r\n\r\n

Nu are loc nicio interacțiune medicamentoasă alimentară, produs pe bază de plante, cum ar fi st. Sucul de joncă combinat cu Velpaclear determină scăderea efectului terapeutic al Velpaclear Abbott.

\r\n

Safety Measures

M?suri de siguran??

\r\n\r\n

Ribavirina cu comprimate Velpaclear în stare cronic? determin? r?u femeilor îns?rcinate care provoac? efecte nocive asupra f?tului

\r\n\r\n

Se produce o bradicardie sever? în timp ce se combin? cu amiodaron?

\r\n\r\n

În timpul administr?rii tabletei Velpaclear apar unele efecte adverse, pentru a evita aceste condi?ii, trebuie luate m?suri de precau?ie

\r\n\r\n

Trebuie acordat? aten?ie pacien?ilor cu insuficien?? renal? ?i hepatic?

\r\n\r\n

Dup? terminarea tratamentului, reactivarea infec?iei cu VHB apare la pacien?ii infecta?i concomitent cu infec?ii cu VHC / VHB, pentru a evita ca aceste condi?ii s? investigheze pacientul prin m?surarea HBsAg ?i anti-HBc

\r\n\r\n

Reducerea efectului terapeutic al Velpaclear, în timp ce utilizarea concomitent? a Velpaclear cu inductori P-gp.

\r\n

Storage and Handling

Depozitare și manipulare

\r\n\r\n

Containerul cu Velpaclear comprimate trebuie depozitat la temperatura camerei sub 30 ° C

\r\n\r\n

Păstrați recipientul departe de umiditate, căldură și lumină

\r\n

Missed Dosa

Pierderea dozei

\r\n\r\n

Velpaclear nu este un medicament obișnuit, este medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, utilizate numai de pacienții cărora le revine baza de prescripție medicală

\r\n\r\n

Dacă pacientul nu ia doza de comprimat Velpaclear, trebuie să se sfătuiască de la medic și să ia medicamentul în timp, deoarece este o terapie cu doză unică

\r\n\r\n

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă și să urmați programul regulat de dozare.

\r\n

Overdosage

Peste dozajul :

\r\n\r\n

Nu există un antidot distinct pentru supradozarea comprimatelor Velpaclear; odată ce apare supradozajul, confirmă prezența toxicității

\r\n\r\n

Tratament:

\r\n\r\n

Verificați manifestările cruciale și luați măsuri adjuvante.

\r\n\r\n

Hemodializa este o altă metodă utilizată în supradozajul comprimatelor Velpaclear, poate elimina în mod eficient metabolitul dominant circulant al sofosbuvirului, GS-331007 cu o rație de eradicare de 53%

\r\n\r\n

Prin urmare, Velpatasvir este puternic legat de proteina umană din plasmă; nu este eliminat prin hemodializă și oferă rezultate incredibile.

\r\n\r\n

 

\r\n

Machanism of action

Mecanismul de acțiune al lui Velpaclear :

\r\n\r\n

O tabletă Velpaclear care conține agenți anti-virali care acționează direct, cum ar fi sofosbuvir și Velpatasvir, care își îndepărtează acțiunile prin supunerea anumitor mecanisme, include;

\r\n\r\n

Sofosbuvir este un inhibitor al polimerazei ARN NS5B dependentă de HCV NS5B, o enzimă esențială pentru producerea virale. Prin urmare, această inhibare determină epuizarea în proliferarea virală.

\r\n\r\n

Velpatasvir este un inhibitor al HCV NS5A este un genotip pan, NS5A este o proteină necesară pentru replicarea virală a HCV, astfel inhibarea conduce la reducerea producției de virus HCV în corpul uman.

\r\n

Distribution

Distribuire :

\r\n\r\n

Proteina plasmatică umană legată de sofosbuvir și Velpatasvir cu interval de 61 până la 65% și respectiv> 99,5%.

\r\n

Elimination

Eliminare :

\r\n\r\n

Perioada medie de înjumătățire plasmatică a atât sofosbuvir și Velpatasvir cât și metabolitul circulant numit GS-331007 se ating la 0,5 ore, 15 ore, respectiv 27 ore

\r\n\r\n

Principalele căi de excreție a tuturor componentelor;

\r\n\r\n

Sofosbuvir prin metabolizare; Velpatasvir prin bilă în formă neschimbată și GS-331007 prin filtrare glomerulară și secreție tubulară activă

\r\n\r\n

Urină:

\r\n\r\n

Sofosbuvir: 80%; Velpatasvir: 14%

\r\n\r\n

fecale:

\r\n\r\n

Sofosbuvir: 0,4%; Velpatasvir: 94%

\r\n

Dosage Regimens

Modalități de dozare a comprimatelor Velpaclear :

\r\n\r\n

Înainte de inițierea tratamentului, pacienții trebuie examinați prin numărarea antigenului de suprafață al hepatitei B și anticorpului miezul hepatitei B (HBsAg & Anti-HBc) pentru a preveni problema ca reactivarea infecției cu VHB

\r\n\r\n

Doza recomandată de comprimate Velpaclear include:

\r\n\r\n

Velpaclear conținând medicamente combinate cu doze fixe, cum ar fi 400 mg de sofosbuvir și 100 mg de Velpatasvir

\r\n\r\n

Recomandate comprimate Velpaclear la pacienții cu infecție cronică VHC, legați de genotipurile I, II, III, IV, V sau VI.

\r\n\r\n

Pacienți cu un copil Pugh A: un comprimat de Velpaclear trebuie administrat în doză unică

\r\n\r\n

Pacienții cu ciroză cronică sau decompensați (copii B sau C): Comprimatele Velpaclear trebuie combinate cu ribavirină

\r\n\r\n

Doza de ribavirină trebuie administrată pe baza greutății pacienților

\r\n\r\n

Mai puțin de 75 kg: 1000 mg pe zi; cel puțin 75 kg: 1200 mg pe zi

\r\n\r\n

Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență renală.

\r\n

Drug Interaction

Interacțiunea medicamentului Velpaclear :

\r\n\r\n

Tableta de Velpaclear care combină cu agenți de reductază HMG CoA conduce la creșterea concentrației acestor agenți

\r\n\r\n

Tableta Velpaclear concomitentă cu agenți reducători de acid, determină scăderea efectului concentrației de Velpatasvir

\r\n\r\n

Tabletele Velpaclear sunt substraturile transportorilor de medicamente P-gp și BCRP, în timp ce combinarea Velpaclear cu inductorii P-gp determină epuizarea concentrației plasmatice a tabletei Velpaclear conducând la reducerea efectului curativ

\r\n\r\n

Tableta Velpaclear utilizată concomitent cu anti-micobacterii cauzează epuizarea comprimatului Velpaclear.

\r\n\r\n

Velpaclear cu amiodaronă cauzează bradicardie gravă.

\r\n\r\n

Tableta Velpaclear combinată cu digoxina determină creșterea concentrației serice a digoxinei

\r\n\r\n

Tableta Velpaclear cu anticonvulsivante determină epuizarea efectului concentrației comprimatului Velpaclear.

\r\n\r\n

Tableta Velpaclear combinată cu agenți anti-retrovirali HIV conduce la scăderea concentrației serice a Velpatasvir.

\r\n

Possible Contraindication

Posibile contraindicații

\r\n\r\n

Reacția anafilactică apare în timp ce pacienții sunt contraindicați la componentele prezente în comprimatul Velpaclear Pret.

\r\n\r\n

Tabletele Velpaclear în timpul utilizării în monoterapie sunt sigure, dacă sunt combinate cu ribavirină contraindicată femeilor gravid.

\r\n

Pregnancy and Lactation

Sarcina și alăptarea

\r\n\r\n

Velpaclear se folosește singur, apoi categoria de sarcină se află sub B1; sigur de utilizat

\r\n\r\n

Dacă Velpaclear combinat cu ribavirină, categoria de sarcină este X; determină moartea fetală

\r\n\r\n

Nu trebuie recomandată alăptarea în timpul tratamentului

\r\n