Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

Resof Total

Brand : Resof Total

Price : 274

Strength : 400mg + 100mg

Active : Resof-Total-DrReddys-Sofosbuvir-400mg-Velpatasvir-100mg

Company Name : Dr. Reddy's

Tablets : 28 Tablets

Medicine Overview of Resof Total Tablet

DROGUL PROFILE

Profilul medicamentului :

Resof Total in RomaniaGeneric Epclusa ( Sofosbuvir È™i Velpatasvir ) Dr Reddy’s tablets.

Nume comercial: Resof Total

Compoziție: Sofosbuvir & Velpatasvir

Rezistența componentelor: 400 mg și respectiv 100 mg

Nume producător: Dr.Reddy's

Pachet: 28 de comprimate într-un recipient

Clasificare: Medicament anti-hepaciviral.

Drug Prescribing Information

InformaÈ›ii privind prescrierea medicamentelor pentru reziduurile comprimate Resof  total :

Resof Total este utilizată în următoarele condiÈ›ii cum ar fi;

PacienÈ›ii cu decompensare cu afecÈ›iune de lungă durată utilizaÈ›i în asociere cu ribavirină

Pacienții suferiți de ciroză compensată sau fără ciroză

Resof Total sunt utilizate în condiÈ›ii cum ar fi infecÈ›ia virală a hepatitei C la adolescenÈ›i

Infecția cu VHC este cauzată de diferite genotipuri ca I, II, III, IV, V sau VI.

Absorption

Absorbţie

Dacă crește nivelul pH-ului gastric, duce la scăderea solubilității Velpatasvir

Timpul maxim de concentraÈ›ie atât a sofosbuvirului cât È™i a Velpatasvirului are loc în interval de 0,5 până la 1 oră È™i, respectiv, 3 ore

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă de sofosbuvir È™i Velpatasvir există în 567ng / ml È™i respectiv 259ng / ml.

Metabolism

When to Take the Drug

Când să luaÈ›i Resof Total Tablet in romania :

Resof Total  trebuie luate cu sau fără alimente

Pentru a administra frecvent comprimatele Resof Total în fiecare zi în aceeaÈ™i zi, ca o singură doză

Dacă se administrează concomitent ribavirină, Resof Total trebuie luat împreună cu alimentele

Medicamentele de creÈ™tere a pH-ului gastric cauzează epuizarea efectului concentraÈ›iei serice a Velpatasvir, pentru a evita ca aceste complicaÈ›ii să consume antacidele, antagoniÈ™tii H2 È™i inhibitorii pompei de protoni înainte de administrarea dozei de Total Resof.

Drug Called Side Effects

Resof Total efecte secundare :

Unele efecte pot să apară în timpul tratamentului cu comprimatele Total Resof;

Anemie

Greaţă

Insomnie

Astenie

Ridicați nivelul lipazelor

depresiune

Durere de cap

Oboseală

Eczemă

Creșterea creatininkinazei

CondiÈ›iile care amenință viaÈ›a, cum ar fi bradicardia simptomatică severă, apar în timpul administrării concomitente cu amiodaronă.

Food Drug Interaction

Interacțiuni alimentare-agresivitate

Nu are loc nicio interacțiune medicamentoasă alimentară, produs pe bază de plante, cum ar fi st. Combinația de sunătoare cu Resof Total cauzează scăderea efectului terapeutic al Resof Total.

Safety Measures

M?suri de siguran??

În timpul administr?rii comprimatului Resof Total au ap?rut unele efecte adverse, pentru a evita aceste condi?ii, trebuie luate m?suri de precau?ie

Dup? terminarea tratamentului, reactivarea infec?iei cu VHB apare la pacien?ii infecta?i concomitent cu infec?ii cu VHC / VHB, pentru a evita ca aceste condi?ii s? investigheze pacientul prin m?surarea HBsAg ?i anti-HBc

Ribavirina cu Resof Total tablete în stare cronic? care cauzeaz? bolile la femeile gravide cauzeaz? r?ni fetale

Trebuie acordat? aten?ie pacien?ilor cu insuficien?? renal? ?i hepatic?

Se produce o bradicardie sever? în timp ce se combin? cu amiodaron?

Reducerea efectului terapeutic al Resof Total, în timp ce utilizarea concomitent? a Resof Total cu inductori P-gp.

Storage and Handling

Depozitare și manipulare

Resof total de tablete trebuie păstrat la temperatura camerei sub 30 ° C

Păstrați recipientul departe de umiditate, căldură și lumină

Missed Dosa

Pierderea dozei

Resof Total nu este un medicament normal, este un medicament pe bază de prescripție medicală folosit numai de pacienții care au toate baza de prescripție valabilă

Dacă pacientul nu ia doza de comprimat Resof Total, trebuie să ia sfatul medicului È™i să ia medicamentul în timp, deoarece este o terapie cu doză unică

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă È™i să urmaÈ›i programul regulat de dozare.

Overdosage

Peste dozajul

Nu există un antidot distinct pentru supradozarea comprimatelor Resof Total; odată ce apare supradozajul, confirmă prezența toxicității

Tratament:

Verificați manifestările cruciale și luați măsuri adjuvante.

O altă metodă este ca hemodializa să poată elimina competent metabolitul circulant dominant al sofosbuvirului, GS-331007 cu o rație de eradicare de 53%

Prin urmare, Velpatasvir este puternic legat de proteina umană din plasmă; nu este eliminat prin hemodializă și oferă rezultate incredibile.

Machanism of action

Mecanismul de acțiune al Resof Total :

O tabletă Resof Total care conține agenți anti-virali care acționează direct, cum ar fi sofosbuvir și Velpatasvir, care expulzează acțiunile lor printr-un anumit mecanism, include;

Sofosbuvir este un inhibitor al polimerazei ARN NS5B dependentă de HCV NS5B, o enzimă esenÈ›ială pentru producerea virale. Prin urmare, această inhibare determină epuizarea în proliferarea virală.

Velpatasvir este un inhibitor al HCV NS5A este un genotip pan, NS5A este o proteină necesară pentru replicarea virală a HCV, astfel inhibarea conduce la reducerea producÈ›iei de virus HCV în corpul uman.

Distribution

Distribuire

Proteina plasmatică umană legată de sofosbuvir È™i Velpatasvir cu interval de 61 până la 65% È™i respectiv> 99,5%

Elimination

Eliminare

Perioada medie de înjumătățire plasmatică a atât sofosbuvir È™i Velpatasvir cât È™i metabolitul circulant numit GS-331007 se ating la 0,5 ore, 15 ore, respectiv 27 ore

Principalele căi de excreție a tuturor componentelor;

Sofosbuvir prin metabolizare; Velpatasvir prin bilă în formă neschimbată È™i GS-331007 prin filtrare glomerulară È™i secreÈ›ie tubulară activă.

Urină:

Sofosbuvir: 80%; Velpatasvir: 14%

fecale:

Sofosbuvir: 0,4%; Velpatasvir: 94%.

Dosage Regimens

Modalități de dozare a Resof Total Tablets :

Înainte de iniÈ›ierea tratamentului, pacienÈ›ii trebuie examinaÈ›i prin numărarea antigenului de suprafață al hepatitei B È™i anticorpului miezul hepatitei B (HBsAg & Anti-HBc) pentru a preveni problema ca reactivarea infecÈ›iei cu VHB.

Doza recomandată de comprimate Resof Total include:

Resof  Total conÈ›inând medicamente combinate cu doze fixe, cum ar fi 400 mg de sofosbuvir È™i 100 mg de Velpatasvir

Rezumat recomandat Comprimate totale la pacienții cu infecție cronică VHC legată de genotipuri ca I, II, III, IV, V sau VI

PacienÈ›i cu un copil Pugh A: un comprimat de Resof Total trebuie administrat în doză unică

Pacienții cu ciroză cronică sau decompensați (copii B sau C): Resof Tabletele totale trebuie combinate cu ribavirină.

Doza de ribavirină trebuie administrată pe baza greutății pacienților

Mai puțin de 75 kg: 1000 mg pe zi; Cel puțin 75 kg: 1200 mg pe zi

Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență renală.

Drug Interaction

Interacțiunea cu medicamentele din Resof Total :

Resof Total Tablets este substratul transportor de droguri P-gp È™i BCRP, în timp ce combinarea Resof Total cu inductori P-gp determină epuizarea concentraÈ›iei plasmatice a tabletei Resof Total conduce la reducerea efectului curative.

Resof Total tablets utilizat simultan cu anti-micobacterii cauzează epuizarea comprimatului Resof total

Resof Total Tablets combinat cu agenți anti-retrovirus HIV duce la scăderea concentrației serice a Velpatasvir

Resof Total Tablets care combină cu agenți de reductază HMG CoA conduce la creșterea concentrației acestor agenți.

Resof total , concomitent cu agenți reducători de acid, determină scăderea efectului concentrației de Velpatasvir

Resof totală cu amiodaronă cauzează bradicardie gravă

Resof  tablet i totale combinată cu digoxina determină creÈ™terea concentraÈ›iei serice a digoxinei

Resof Total Tablets  cu anticonvulsivante determină epuizarea efectului de concentraÈ›ie a tabletei Resof total.

Possible Contraindication

Posibile contraindicații

ReacÈ›ia anafilactică apare în timp ce pacienÈ›ii sunt contraindicaÈ›i la componentele prezente în tableta Resof Total.

Resof Total în timpul utilizării în monoterapie este sigură, dacă este combinată cu ribavirina contraindicată femeilor gravid.

Pregnancy and Lactation

Sarcina și alăptarea :

Resof  totală utilizată singur, atunci categoria de sarcină se încadrează în categoria B1; sigur de utilizat

Dacă Resof Total combinat cu ribavirină, categoria de sarcină este X; determină moartea fetală

Nu trebuie recomandată alăptarea în timpul tratamentului.