Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

HEPCVEL 12 weeks (3 luni)

Brand : HEPCVEL 12 weeks

Price : 797

Strength : VELPATASVIR100MG & SOFOSBUVIR 400MG

Active : HEPCVEL-Cipla-12-weeks-Velpatasvir-100mg-Sofosbuvir-400mg

Company Name : Cipla

Tablets : 28 Tablets

Medicine Overview of HEPCVEL 12 weeks (3 luni) Tablet

DROGUL PROFILE

Profilul medicamentului

Hepcvel 12 săptămâni in RomaniaGeneric Epclusa ( Sofosbuvir È™i Velpatasvir ) Cipla tablet.

Nume comercial: Hepcvel 12 săptămâni

Compoziție: Sofosbuvir & Velpatasvir

Rezistența componentelor: 400 mg și respectiv 100 mg

Nume producător: Cipla

Pachet: 28 de comprimate într-un recipient

Clasificare: Medicament antiviral

Drug Prescribing Information

InformaÈ›ii privind prescrierea medicamentelor pentru comprimatele Hepcvel 12 săptămâni :

Hepcvel 12 săptămâni comprimate sunt utilizate în condiÈ›ii cum ar fi, hepatita C infecÈ›ie virală la adolescenÈ›i

Infecția cu VHC este cauzată de diferite genotipuri ca I, II, III, IV, V sau VI

Hepcvel 12 săptămâni este utilizat în următoarele condiÈ›ii cum ar fi;

PacienÈ›ii cu decompensare cu afecÈ›iune de lungă durată utilizaÈ›i în asociere cu ribavirină

Pacienții suferiți de ciroză compensată sau fără ciroză.

Absorption

Absorbţie

Dacă crește nivelul pH-ului gastric, duce la scăderea solubilității Velpatasvir

Timpul maxim de concentraÈ›ie atât a sofosbuvirului cât È™i a Velpatasvirului are loc la 0,5 până la 1 oră È™i respectiv la 3 ore

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă de sofosbuvir È™i Velpatasvir există în 567ng / ml È™i respectiv 259ng / ml.

Metabolism

When to Take the Drug

Când să luaÈ›i Tablet Hepcvel 12 săptămâni in Romania :

Tabletele Hepcvel 12 săptămâni trebuie administrate cu sau fără alimente

Pentru administrarea frecventă a comprimatelor Hepcvel în fiecare zi, ca o singură doză

Dacă se administrează concomitent cu ribavirină, Hepcvel trebuie luat împreună cu alimente

Preparatele de creÈ™tere a pH-ului gastric determină epuizarea efectului concentraÈ›iei serice a Velpatasvir, pentru a evita ca aceste complicaÈ›ii să consume antacidele, antagoniÈ™tii H2 È™i inhibitorii pompei de protoni înainte de administrarea dozei de Hepcvel 12 săptămâni.

Drug Called Side Effects

Hepcvel efecte secundare :

Unele efecte pot să apară în timpul tratamentului comprimatelor Hepcvel;

Durere de cap

Oboseală

Anemie

Greaţă

Insomnie

Astenie

Ridicați nivelul lipazelor

depresiune

Eczemă

Creșterea creatininkinazei

CondiÈ›iile care amenință viaÈ›a, cum ar fi bradicardia simptomatică severă, apar în timpul administrării concomitente cu amiodaronă.

Food Drug Interaction

Interacțiuni alimentare-agresivitate

Nu are loc nicio interacÈ›iune medicamentoasă alimentară, produs pe bază de plante, cum ar fi st. CombinaÈ›ia de sunătoare cu Hepcvel determină scăderea efectului terapeutic al Hepcvel 12 săptămâni.

Safety Measures

M?suri de siguran??

În timpul administr?rii tabletei Hepcvel 12 s?pt?mâni apar unele efecte adverse, pentru a evita aceste condi?ii, trebuie luate m?suri de precau?ie

Dup? terminarea tratamentului, reactivarea infec?iei cu VHB apare la pacien?ii infecta?i concomitent cu infec?ii cu VHC / VHB, pentru a evita ca aceste condi?ii s? investigheze pacientul prin m?surarea HBsAg ?i anti-HBc.

Se produce o bradicardie sever? în timp ce se combin? cu amiodaron?

Reducerea efectului terapeutic al comprimatelor Hepcvel, în timp ce utilizarea concomitent? a Hepcvel cu inductori P-gp

Ribavirina cu comprimate Hepcvel în stare cronic? care cauzeaz? r?u femeilor îns?rcinate cauzeaz? r?ni fetale

Trebuie acordat? aten?ie pacien?ilor cu insuficien?? renal? ?i hepatic?

Storage and Handling

Depozitare și manipulare :

Containerul cu comprimate Hepcvel 12 săptămâni trebuie păstrat la temperatura camerei sub 30 ° C

Păstrați recipientul departe de umiditate, căldură și lumină

Missed Dosa

Pierderea dozei :

Hepcvel 12 săptămâni nu este un medicament obiÈ™nuit, este un medicament pe bază de prescripÈ›ie medicală utilizat numai de pacienÈ›ii care au toate baza de prescripÈ›ie

Dacă pacientul nu ia doza de comprimat Hepcvel 12 săptămâni , trebuie să ia sfatul medicului È™i să ia medicamentul în timp, deoarece este o terapie cu doză unică

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă È™i să urmaÈ›i programul regulat de dozare.

Overdosage

Peste dozajul

Nu există un antidot distinct pentru supradozarea comprimatelor Hepcvel 12 săptămâni ; odată ce apare supradozajul, confirmă prezenÈ›a toxicității

Tratament: verificați simptomele cruciale și dați măsuri de susținere.

Hemodializa este una din metodele utilizate pentru a elimina componentele tabletelor Hepcvel 12 săptămâni.

Poate clarifica în mod corespunzător metabolitul circulant predominant al sofosbuvirului, GS-331007 cu o rată de eradicare de 53%

Prin urmare, Velpatasvir este puternic legat de proteina umană din plasmă; nu este eliminat prin hemodializă și oferă rezultate incredibile.

Machanism of action

Mecanismul acÈ›iunii lui Hepcvel 12 săptămâni  :

O tabletă Hepcvel 12 săptămâni care conÈ›ine agenÈ›i anti-virali care acÈ›ionează direct, cum ar fi sofosbuvir È™i Velpatasvir, care expulzează acÈ›iunile lor printr-un anumit mecanism, include;

Sofosbuvir este un inhibitor al polimerazei ARN NS5B dependentă de HCV NS5B, o enzimă esenÈ›ială pentru producerea virale. Prin urmare, această inhibare determină epuizarea în proliferarea virală

Velpatasvir este un inhibitor al HCV NS5A este un genotip pan, NS5A este o proteină necesară pentru replicarea virală a HCV, astfel inhibarea conduce la reducerea producÈ›iei de virus HCV în corpul uman.

Distribution

Distribuire

Proteina plasmatică umană legată de sofosbuvir È™i Velpatasvir cu interval de 61 până la 65% È™i respectiv> 99,5%

Elimination

Eliminare

Perioada medie de înjumătățire plasmatică a atât sofosbuvir È™i Velpatasvir cât È™i metabolitul circulant numit GS-331007 se ating la 0,5 ore, 15 ore, respectiv 27 ore

Principalele căi de excreție a tuturor componentelor;

Sofosbuvir prin metabolizare; Velpatasvir prin bilă în formă neschimbată È™i GS-331007 prin filtrare glomerulară È™i secreÈ›ie tubulară activă

Urină:

Sofosbuvir: 80%; Velpatasvir: 14%

fecale:

Sofosbuvir: 0,4%; Velpatasvir: 94%

Dosage Regimens

Modalități de dozare a comprimatelor Hepcvel 12 săptămâni :

Înainte de iniÈ›ierea tratamentului, pacienÈ›ii trebuie examinaÈ›i prin numărarea antigenului de suprafață al hepatitei B È™i anticorpului miezul hepatitei B (HBsAg & Anti-HBc) pentru a preveni problema ca reactivarea infecÈ›iei cu VHB

Doza recomandată de comprimate Hepcvel 12 săptămâni  include:

Hepcvel care conține medicamente combinate cu doze fixe, cum ar fi 400 mg de sofosbuvir și 100 mg de Velpatasvir

Recomandate Hepcvel comprimate la pacienții cu infecție cronică VHC legată de genotipuri ca I, II, III, IV, V sau VI

PacienÈ›i cu un copil Pugh A: un comprimat de Hepcvel trebuie administrat în doză unică

PacienÈ›i cu ciroză cronică sau decompensaÈ›i: Comprimatele Hepcvel 12 săptămâni trebuie combinate cu ribavirină

Doza de ribavirină trebuie administrată pe baza greutății pacienților

Cel puțin 75 kg: 1000 mg pe zi

> 75 kg: 1200 mg pe zi

Nu este necesară ajustarea dozei pentru pacienții cu insuficiență renală

Drug Interaction

Interacțiunea medicamentului Hepcvel :

Hepcvel sunt substraturi de transport de medicamente P-gp È™i BCRP, în timp ce combinarea Hepcvel cu inductori P-gp determină epuizarea concentraÈ›iei plasmatice a tabletei Hepcvel conducând la reducerea efectului curativ

Tableta Hepcvel concomitentă cu agenți reducători de acid, determină scăderea efectului concentrației de Velpatasvir

Hepcvel cu amiodaronă cauzează bradicardie gravă

Comprimatul Hepcvel combinat cu digoxina, determină creșterea concentrației serice a digoxinei

Tableta Hepcvel cu anticonvulsivante cauzează epuizarea efectului de concentrare a comprimatului Hepcvel 12 săptămâni.

Tableta Hepcvel 12 săptămâni utilizată concomitent cu anti-micobacterii cauzează epuizarea comprimatului Hepcvel 12 săptămâni.

Tableta Hepcvel 12 săptămâni combinată cu agenÈ›i anti-retrovirali HIV conduce la scăderea concentraÈ›iei serice a Velpatasvir

Tableta Hepcvel 12 săptămâni care se combină cu agenÈ›i de reductază HMG CoA conduce la creÈ™terea concentraÈ›iei acestor agenÈ›i.

Possible Contraindication

Posibile contraindicații

Hepcvel 12 săptămâni comprimate în timp ce utilizaÈ›i singur este sigur, dacă este combinată cu ribavirina contraindicată femeilor gravide

ReacÈ›ia anafilactică apare în timp ce pacienÈ›ii sunt contraindicaÈ›i la componentele prezente în comprimatul Hepcvel 12 săptămâni.

Pregnancy and Lactation

Sarcina și alăptarea :

Hepcvel 12 săptămâni se foloseÈ™te singur, apoi categoria de sarcină se află sub B1; sigur de utilizat

Dacă Hepcvel 12 săptămâni combinat cu ribavirină, categoria de sarcină este X; determină moartea fetală

Nu trebuie recomandată alăptarea în timpul tratamentului