Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

Sovihep & Dacihep 12 weeks

Brand : Sovihep & Dacihep

Price : 575

Strength : 400mg

Active : Sovihep-and-Dacihep-12-weeks-Zydus

Company Name : Zydus

Tablets : 28

Medicine Overview of Sovihep & Dacihep 12 weeks Tablet

DROGUL PROFILE

Sovihep Dacihep 12 săptămâni

(Un medicament antiviral)

Profilul medicamentului

Tabletele Sovihep + Dacihep sunt medicamente antivirale, care conțin cele mai multe ingrediente predominante, cum ar fi Sofosbuvir și Daclatasvir

Tabletele Sovihep + Dacihep sunt terapie cu doză unică, este un medicament pe bază de prescripție medicală utilizat de pacienți numai sub cunoștințele medicului care sunt bine practicate

Tableta Dacihep 60 mg  nu este utilizată singură, pentru o acÈ›iune mai bună trebuie combinată cu comprimatul Sovihep 400mg.

În unele condiÈ›ii, Sovihep + Dacihep Zydus  este combinat cu ribavirina, un medicament antiviral utilizat în ciroza decompensată (Child Pugh B or C).

Marca comercială: Sovihep + Dacihep

Componente active: Sovihep-Sofosbuvir, Dacihep-Daclatasvir

Rezistența componentelor: 400 mg și respectiv 60 mg

Mfg: Zydus hepatica

Pachet: 28 de comprimate într-un recipient

Categorie: Medicament anti-hepaciviral

Drug Prescribing Information

Prescrierea informațiilor pentru Sovihep + Dacihep

Indicația principală a lui Sovihep + Dacihep este;

Aceste comprimate sunt utilizate pentru tratamentul infecției virale cu virusul hepatitei C cauzate de genotipul I sau III

Limitările majore care au apărut în timpul utilizării comprimatelor Sovihep + Dacihep sunt reducerea ratei de răspuns virologic constant la pacienÈ›ii infectaÈ›i cu genotipul I sau III hepatitei C.

Absorption

Absorbţie

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă a comprimatelor Dacihep se situează în intervalul de 2 ore

Biodisponibilitatea absolută a Dacihep este de 67%

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă a comprimatelor Sovihep are loc în intervalul de aproximativ 0,5 până la 2 ore.

Alimentele nu creează vreo variație a absorbției comprimatelor Sovihep + Dacihep, pot fi administrate cu sau fără alimente.

Metabolism

Metabolism

Sovihep se metabolizează pe cale hepatică și se formează ca uridin trifosfat metabolic activ metabolic, metabolismul efectuat cu ajutorul catepsinei A sau a carboxileestezei 1.

Metabolizarea metabolizării Dacihep a avut loc cu ajutorul CYP3A4.

When to Take the Drug

Cum să luați Tableta Sovihep Dacihep :

Tabletele Sovihep + Dacihep se administrează cu sau fără alimente, în starea de infecÈ›ie virală a virusului hepatitei C provenită de la genotipul I sau III.

Sovihep + Dacihep este un regim de doză unică.

Drug Called Side Effects

Sovihep Dacihep a cauzat efecte secundare :

Cele mai frecvente efecte secundare apar în timpul tratamentului;

Probleme cardiace cum ar fi bradicardia simptomatică

Insomnie

pruritul

mialgie

pancitopenie

Astenie

Rashes

Durere de cap

Oboseală

Greaţă

Diaree

Ridicarea lipazei

Pierderea poftei de mâncare

Iritabilitate

neutropenie

Anemie

Frisoane

Simptome asemănătoare gripei

Febră

Food Drug Interaction

Alimentarea cu alimente medicamentoase

Sovihep + Dacihep cu produse pe bază de plante, cum ar fi st. Sosul de soia provoacă scăderea efectului terapeutic al lui Sovihep + Dacihep

Dieta trebuie discutată cu consultantul în timpul tratamentului

Nu se produce nicio interacțiune medicamentoasă

În timpul utilizării comprimatelor Sovihep + Dacihep, trebuie luată precauÈ›ie.

Safety Measures

Măsuri de siguranță

Sovihep Dacihep provoacă bradicardie severă, în timp ce utilizarea concomitentă cu amiodaronă, pentru a preveni această afecÈ›iune, se administrează un medicament alternativ sau se întrerupe, dacă este posibil, amiodarona. Consilierea pacienÈ›ilor cu privire la expunerea bradicardiei în timpul tratamentului

Utilizarea Sovihep Dacihep cu ribavirină nu trebuie recomandată în timpul sarcinii din cauza producerii de leziuni fetale datorate ribavirinei

În timpul administrării comprimatelor Sovihep Dacihep, cu inductori puternici ai CYP3A, se determină pierderea răspunsului terapeutic al comprimatelor Sovihep Dacihep. EvitaÈ›i această concomitentă pentru a reduce efectele adverse

Storage and Handling

Depozitare și manipulare

Starea de depozitare a Sovihep Dacihep trebuie păstrată la temperatura camerei sub 30oC (86oF) și 20oC și respectiv 25oC (68oF și 77oF)

Containerul trebuie să fie ferit de căldură, lumină și umiditate.

Missed Dosa

Pierderea dozei

Ambele tablete Sovihep Dacihep sunt terapie cu doză unică, în cazul în care pacientul nu reuÈ™eÈ™te să ia doza acestor comprimate, trebuie să consulte medicul È™i să ia doza în intervalul de timp, conform instrucÈ›iunilor date de medicul

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă È™i să urmaÈ›i programul regulat de dozare.

Overdosage

Peste dozajul

Doza de supradozaj de comprimate Sovihep Dacihep se produce din cauza dozei nepreluate, dacă apare o dată o doză, pacienții trebuie să fie monitorizați frecvent pentru aprobarea toxicității și să furnizeze măsuri de siguranță

Hemodializa este o procedură utilizată pentru a elimina componenta din organism, sofosbuvirul îndepărtează cu un coeficient de separare de 54%, în timp ce Daclatasvir este problematic, deoarece aproape 99% din medicamente sunt legate de proteinele plasmatice umane

Machanism of action

Mecanismul lui Sovihep + Dacihep :

Activitatea tabletelor Sovihep + Dacihep se realizează prin implicarea într-un anumit mecanism;

Sovihep 400 mg Zydus :

Sovihep  Zydus care conÈ›ine sofosbuvir are activitate anti-hepacivirală, care este un medicament care acÈ›ionează în mod direct, îÈ™i manifestă acÈ›iunea prin interzicerea enzimei ARN polimerazei ARN-ului NS5B; esenÈ›iale pentru multiplicarea viralului hepatitic.

Sofosbuvir este metabolizat pentru a forma uridin trifosfat, un metabolit esențial activ care expune o activitate antivirală.

Infuzarea acestui metabolit activ în ARN viral hepatitic cu ajutorul polimerazei NS5B È™i care determină întreruperea lanÈ›ului viral.

Dacihep 60 mg Zydus :

Dacihep  Zydus  care conÈ›ine Daclatasvir elimină activitatea antivirală prin interzicerea proteinei NS5A care este necesară producÈ›iei virale È™i acumulării virionului.

Distribution

Distribuire :

Volumul de distribuÈ›ie în comprimatul Dacihep este de 47L.

Proteina plasmatică umană legată de comprimatul Dacihep este de aproape 99%.

Raportul sânge-plasmă al Sovihep este relativ 0,7.

Proteina plasmatică umană legată de Sovihep are loc în proporÈ›ie de aproximativ 61 până la 65%.

Elimination

Eliminare

88% din Daclatasvir este excretat prin fecale 53% sub formă neschimbată, 6,6% excretată prin urină.

Perioada de înjumătățire terminală a Daclatasvir se produce la 12 până la 15 ore.

Metabolitul metabolitului de sofosbuvir se excretă prin urină de 80%, 14% în fecale È™i 2,5% în aer expirat.

Perioada de înjumătățire terminală a sofosbuvir este de aproximativ 0,51 ore.

Dosage Regimens

Schemele de dozaj :

În general, Daclatasvir nu este utilizat singur, este combinat cu sofosbuvir

Doza recomandată de Sovihep + Dacihep este o tabletă care trebuie administrată sub formă de doză unică

Dacă tratamentul cu sofosbuvir este întrerupt, Daclatasvir se opreÈ™te de asemenea.

Genotipul III:

Pacientul a suferit fără ciroză sau cu ciroză compensată:

Doza recomandată de Sovihep + Dacihep este de un comprimat administrat sub formă de doză unică, cu sau fără alimente

La pacienții cu ciroză decompensată:

Sovihep + Dacihep trebuie combinat cu ribavirina ca doză unică

Genotip I:

Pacientul a suferit fără ciroză sau cu ciroză compensată:

Doza recomandată de Sovihep + Dacihep este de un comprimat administrat sub formă de doză unică, cu sau fără alimente

La pacienții cu ciroză decompensată:

Sovihep + Dacihep trebuie combinat cu ribavirina ca doză unică

Doza de ribavirină;

Pe baza greutății corporale și a nivelului hemoglobinei, se poate calcula doza.

Mai puÈ›in de 75 kg: 1000 mg de ribavirină; în genotip I sau III 600 mg de ribavirină ca doză iniÈ›ială È™i urmată ca 1000 mg / per

Cel puÈ›in 75 kg: în ciroză decompensată 1200 mg de ribavirină administrată de două ori pe zi

Siguranța și eficacitatea Dacihep nu au fost stabilite <18 ani

Sovihep utilizat la ≥12 ani sau greutate ≥35 kg.

Ajustarea dozei datorită interacțiunii medicamentoase;

Dacă se utilizează concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A, doza de Dacihep este redusă la 30 mg în timpul administrării concomitente.

Utilizarea concomitentă cu inductorii moderați ai CYP3A, doza de Dacihep a crescut la 90 mg.

Administrarea concomitentă a Dacihep cu inductorii puternici ai CYP3A trebuie evitată, este contraindicată.

Drug Interaction

Interacțiune medicamentoasă

În timp ce combinarea Sovihep Dacihep cu inductori puternici ai CYP3A determină pierderea ratei de reacÈ›ie virologică a ambelor produse

Dacă Sovihep se combină cu inhibitori P-gp sau BCRP, acestea determină creșterea concentrației plasmatice a sofosbuvir

Tabletele Sovihep Dacihep concomitent cu amiodarona cauzează bradicardie simptomatică gravă

Sovihep comprimate Dacihep concomitent cu anti-convulsive, anti-mycobacterii sau produse pe bază de plante, cum ar fi sunătoare, provoacă scăderea efectului concentrației de Sovihep + Dacihep

Sovihep + Dacihep cu inhibitori ai reductazei HMG CoA, această combinație duce la creșterea expunerii acestor medicamente (statine)

Inductorii puternici ai CYP3A, cum ar fi sunătoare, rifampicină, fenitoină sau carbamazepină.

Possible Contraindication

Posibile contraindicații

Unele contraindicaÈ›ii apar în timpul utilizării comprimatelor Sovihep Dacihep

În ciroză decompensată, se combină cu ribavirina contraindicată în timpul sarcinii

Unele reacÈ›ii anafilactice apar dacă pacienÈ›ii sunt contraindicaÈ›i la componentele prezente în Sovihep + Dacihep.

Pregnancy and Lactation

Sarcina și alăptarea

Sovihep + Dacihep se utilizează în timpul sarcinii, în condiÈ›ii de siguranță. Categoria de sarcină este B1

În timp ce se combină cu ribavirină, nu se recomandă pentru sarcină

Categoria de sarcină: X, determină moartea fetală

 Nu este recomandată alăptarea.