Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

Resof & Hepcfix 12 weeks

Brand : Resof & Hepcfix

Price : 550

Strength : 400mg & 90mg

Active : Resof-and-Hepcfix-12-weeks-DrReddys

Company Name : Dr.Reddys's

Tablets : 28

Medicine Overview of Resof & Hepcfix 12 weeks Tablet

DROGUL PROFILE

Resof 400mg +  HepCfix 60 mg (Un medicament antiviral) in Romania  :

Profilul medicamentului

Resetarea comprimatelor HepCfix sunt medicamente antivirale, care conțin două ingrediente cele mai predominante, cum ar fi Sofosbuvir și Daclatasvir

Resetarea comprimatelor HepCfix este o terapie cu doză unică, este un medicament pe bază de prescripție medicală utilizat de pacienți numai sub cunoștințele unui medic practicat

HepCfix nu este utilizat singur, pentru o acțiune mai bună trebuie combinată cu tableta Resof.

În unele condiÈ›ii, Resof 400mg and HepCfix  60mg este combinat cu ribavirina, un medicament antiviral utilizat în ciroză decompensată (Child Pugh B sau C).

Marcă: Resof  400mg & HepCfix 60mg

Componente active: Resof – Sofosbuvir 400 mg , HepCfix – Daclatasvir 60 mg

Rezistența componentelor: 400 mg și respectiv 60 mg

Mfg: Dr.Reddy's

Pachet: 28 de comprimate într-un recipient

Categorie: Medicamente antivirale

Drug Prescribing Information

Prescrierea informațiilor pentru Resof HepCfix

Indicația principală a Resof HepCfix este;

Aceste comprimate sunt utilizate pentru tratamentul infecției virale cu virusul hepatitei C cauzate de genotipul I sau III

Limitările majore care au apărut în timpul utilizării comprimatelor Resof HepCfix sunt reducerea ratei de răspuns virologic constant la pacienÈ›ii infectaÈ›i cu genotipul I sau III hepatitei C.

Absorption

Absorbţie

ConcentraÈ›ia maximă în plasmă a tabletelor HepCfix are loc în intervalul de 2 ore

Biodisponibilitatea absolută a HepCfix este de 67%

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă a comprimatelor Resof se realizează în intervalul de aproximativ 0,5 până la 2 ore.

Alimentele nu creează vreo variaÈ›ie în absorbÈ›ia comprimatelor HepCfix &  Resof, pot fi administrate cu sau fără alimente.

Metabolism

Metabolism

Resof  metabolizată hepatic È™i formată ca uridin trifosfat metabolic activ metabolic, metabolismul supus cu ajutorul catepsinei A sau a carboxileestezei 1

HepCfix a apărut cu ajutorul CYP3A4.

When to Take the Drug

Cum să luați HepCfix & Resof Tablets :

Resof 400mg comprimatelor HepCfix 60mg se administrează cu sau fără alimente, în starea de infecÈ›ie virală a virusului hepatitei C provenită de la genotipul I sau III.

Resof 400mg / HepCfix 60 mg este un regim de doză unică.

Schemele de dozaj :

În general, Daclatasvir nu este utilizat singur, este combinat cu sofosbuvir

Doza recomandată de Resof - HepCfix este de un comprimat administrat ca doză unică

Dacă tratamentul cu sofosbuvir este întrerupt, Daclatasvir se opreÈ™te de asemenea

Genotip I:

Pacientul a suferit fără ciroză sau cu ciroză compensată:

Doza recomandată de Resof - HepCfix este de un comprimat administrat sub formă de doză unică, cu sau fără alimente

La pacienții cu ciroză decompensată:

Resof + HepCfix trebuie combinat cu ribavirina ca doză unică

Genotipul III:

Pacientul a suferit fără ciroză sau cu ciroză compensată:

Doza recomandată de Resof  and HepCfix este de un comprimat administrat sub formă de doză unică, cu sau fără alimente

La pacienții cu ciroză decompensată:

Resof and  HepCfix trebuie combinat cu ribavirina ca doză unică

Doza de ribavirină;

Pe baza greutății corporale și a nivelului hemoglobinei, se poate calcula doza.

Mai puÈ›in de 75 kg: 1000 mg de ribavirină; în genotip I sau III 600 mg de ribavirină ca doză iniÈ›ială È™i urmată ca 1000 mg / per

Cel puÈ›in 75 kg: în ciroză decompensată 1200 mg de ribavirină administrată de două ori pe zi

Siguranța și eficacitatea HepCfix nu au fost stabilite <18 ani.

Resof 400mg  utilizată la ≥12 ani sau greutate ≥35 kg.

Drug Called Side Effects

Resof + Hepcfic efecte secundare :

Cele mai frecvente efecte secundare apar în timpul tratamentului;

Durere de cap

Oboseală

Greaţă

Diaree

Ridicarea lipazei

Probleme cardiace cum ar fi bradicardia simptomatică

Insomnie

pruritul

Astenie

Rashes

Pierderea poftei de mâncare

Iritabilitate

neutropenie

Anemie

Frisoane

Simptome asemănătoare gripei

Febră

mialgie

pancitopenie

Food Drug Interaction

Alimentarea cu alimente medicamentoase

Nu se produce nicio interacțiune medicamentoasă

În timpul utilizării comprimatelor HepCfix Resof, trebuie luată măsuri de precauÈ›ie.

Dieta trebuie discutată cu consultantul.

Resof +  HepCfix cu produs pe bază de plante, cum ar fi st. Musta Johns determină scăderea efectului therapeutic.

Safety Measures

Măsuri de siguranță

În timpul administrării comprimatelor HepCfix + Resof, cu inductori puternici ai CYP3A, se determină pierderea răspunsului terapeutic al comprimatelor HepCfix + Resof. EvitaÈ›i această concomitentă pentru a reduce efectele adverse

Resof +  HepCfix determină bradicardie severă, în timp ce utilizarea concomitentă cu amiodaronă, pentru a preveni această afecÈ›iune, se administrează un medicament alternativ sau se întrerupe, dacă este posibil, amiodarona. Consilierea pacienÈ›ilor cu privire la expunerea bradicardiei în timpul tratamentului

Utilizarea Resof +  HepCfix cu ribavirină nu trebuie recomandată în timpul sarcinii din cauza producerii de leziuni fetale datorate ribavirinei.

Storage and Handling

Depozitare și manipulare

Starea de depozitare a Resof +  HepCfix trebuie păstrată la temperatura camerei sub 30oC (86oF) È™i 20oC È™i respectiv 25oC (68oF È™i 77oF)

Containerul trebuie să fie ferit de căldură, lumină și umiditate.

Missed Dosa

Pierderea dozei

Ambele tablete cu Resof  and HepCfix sunt terapie cu doză unică, în cazul în care pacientul nu reuÈ™eÈ™te să ia doza acestor comprimate, trebuie să consulte medicul È™i să ia doza în intervalul de timp, conform instrucÈ›iunilor date de medicul

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă È™i să urmaÈ›i programul regulat de dozare.

Overdosage

Peste dozajul :

Doza suplimentară de comprimate HepCfix + Resof se realizează din cauza dozei nepreluate, dacă apare o dată o doză, pacienții trebuie să fie monitorizați frecvent pentru aprobarea toxicității și să furnizeze măsuri de siguranță

Hemodializa este o procedură utilizată pentru a elimina componenta din organism, sofosbuvirul îndepărtează cu un coeficient de separare de 54%, în timp ce Daclatasvir este problematic, deoarece aproape 99% din medicamente sunt legate de proteinele plasmatice umane

 

Machanism of action

Mecanismul  Resof & HepCfix :

Activitatea tabletelor Resof -  HepCfix are loc prin implicarea într-un anumit mecanism;

Resof 400 mg in Romania

Resof  care conÈ›ine sofosbuvir are activitate anti-hepacivirală, care este un medicament care acÈ›ionează direct, îÈ™i manifestă acÈ›iunea prin interzicerea enzimei ARN polimerazei ARN-ului NS5B; esenÈ›iale pentru multiplicarea viralului hepatitic.

Sofosbuvir este metabolizat pentru a forma uridin trifosfat, un metabolit esențial activ care expune o activitate antivirală.

Infuzarea acestui metabolit activ în ARN viral hepatitic cu ajutorul polimerazei NS5B È™i care determină întreruperea lanÈ›ului viral.

HepCfix 60 mg in Romania :

HepCfix care conține Daclatasvir elimină activitatea antivirală prin interzicerea proteinei NS5A care este necesară producției virale și acumulării virionului.

Distribution

Distribuire

Volumul de distribuÈ›ie în tableta HepCfix este de 47L

Proteina plasmatică umană legată de comprimatul HepCfix este de aproape 99%

Raportul sânge-plasmă al Resof este relativ 0,7

Proteina umană de plasmă legată cu Resof apare de aproape 61 până la 65%.

Elimination

Eliminare

88% din Daclatasvir este excretat prin fecale 53% sub formă neschimbată, 6,6% excretată prin urină.

Perioada de înjumătățire terminală a Daclatasvir se produce la 12 până la 15 ore

Metabolitul metabolitului de sofosbuvir se excretă prin urină de 80%, 14% în fecale È™i 2,5% în aer expirat

Perioada de înjumătățire terminală a sofosbuvir este de aproximativ 0,51 ore.

Dosage Regimens

Ajustarea dozei în interacÈ›iunea medicamentului;

Dacă se utilizează concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A, doza de HepCfix este redusă la 30 mg în timpul administrării concomitente.

Utilizarea concomitentă cu inductorii moderați ai CYP3A, doza de HepCfix a crescut la 90 mg.

Administrarea concomitentă a HepCfix cu inductori puternici ai CYP3A trebuie evitată, este contraindicată.

Drug Interaction

Interacțiune medicamentoasă :

În timp ce combinarea Resof  + HepCfix cu inductori puternici ai CYP3A determină pierderea ratei de reacÈ›ie virologică a Daclatasvir

Inductorii puternici ai CYP3A, cum ar fi sunătoare, rifampicină, fenitoină sau carbamazepină.

Dacă Resof combină cu inhibitori P-gp sau BCRP, aceasta determină creșterea concentrației plasmatice a sofosbuvir.

Resof comprimatelor HepCfix concomitent cu amiodarona cauzează bradicardie simptomatică gravă.

Resof comprimatelor HepCfix concomitent cu anti-convulsive, anti-micobacterii sau produse pe bază de plante, cum ar fi sunătoare de st Johnson, determină scăderea efectului de concentrare.

Resof +  HepCfix cu inhibitori ai HMG CoA reductazei, această combinaÈ›ie duce la creÈ™terea expunerii acestor medicamente (statine).

Possible Contraindication

Posibile contraindicații

Unele contraindicaÈ›ii apar în timpul utilizării comprimatelor Hepcfix.

În ciroză decompensată, se combină cu ribavirina contraindicată în timpul sarcinii

Unele reacÈ›ii anafilactice apar dacă pacienÈ›ii sunt contraindicaÈ›i la componentele prezente în Resof + HepCfix.

Pregnancy and Lactation

Sarcina și alăptarea

Resof Utilizarea HepCfix în timpul sarcinii, sigură de utilizare. Categoria de sarcină este B1

În timp ce se combină cu ribavirină, nu se recomandă pentru sarcină

Categoria de sarcină: X, determină moartea fetală

 Nu este recomandată alăptarea.