Million Health PharmaceuticalsMillion Health Pharmaceuticals

Viroclear and Dalsiclear 12 weeks

Brand : Viroclear & Dalsiclear

Price : 575

Strength : 400 mg

Active : Viroclear-and-Dalsiclear-12-weeks

Company Name : Abbott

Tablets : 28

Medicine Overview of Viroclear and Dalsiclear 12 weeks Tablet

DROGUL PROFILE

Viroclear Dalsiclear 12 săptămâni :

(un medicament antiviral)

Profilul medicamentului

Tabletele Viroclear + Dalsiclear sunt medicamente antivirale, care conțin două ingrediente cele mai predominante, cum ar fi Sofosbuvir și Daclatasvir

Tabletele Viroclear + Dalsiclear sunt terapie cu doză unică, este un medicament pe bază de prescripție medicală utilizat de pacienți numai sub cunoștințele unui medic practicat.

Tableta dalsiclear nu se utilizează singură, pentru o acțiune mai bună trebuie combinată cu comprimatul Viroclear.

În anumite condiÈ›ii, Viroclear + Dalsiclear este combinat cu ribavirina, un medicament antiviral utilizat în ciroza decompensată (Child Pugh B sau C).

Marca comercială: Viroclear + Dalsiclear

Componente active: Viroclear-Sofosbuvir, Dalsiclear-Daclatasvir

Rezistența componentelor: 400 mg și respectiv 60 mg

Mfg: Abbott

Pachet: 28 de comprimate într-un recipient

Categorie: Medicament anti-hepaciviral.

Drug Prescribing Information

Prescrierea informațiilor pentru Viroclear Dalsiclear :

Indicația principală a lui Viroclear + Dalsiclear este;

Aceste comprimate sunt utilizate pentru tratamentul infecției virale cu virusul hepatitei C cauzate de genotipul I sau III

Limitările majore apărute în timpul utilizării comprimatelor Viroclear + Dalsiclear sunt reducerea ratei de răspuns virologic constant la pacienÈ›ii infectaÈ›i cu genotipul I sau III cu hepatită C.

Absorption

Absorbţie

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă a comprimatelor Dalsiclear are loc în intervalul de 2 ore

Biodisponibilitatea absolută a Dalsiclear este de 67%

ConcentraÈ›ia plasmatică maximă a comprimatelor Viroclear are loc în intervalul de aproximativ 0,5 până la 2 ore.

Alimentele nu creează vreo variație a absorbției comprimatelor Viroclear Dalsiclear, pot fi administrate cu sau fără alimente.

Metabolism

Metabolism

Viroclear se metabolizează pe cale hepatică și se formează ca uridin trifosfat metabolic activ metabolic, metabolismul realizat cu ajutorul catepsinei A sau a carboxileestezei 1.

Metabolizarea dalsiculară a apărut cu ajutorul CYP3A4.

When to Take the Drug

Cum să luați Tablet Viroclear + Dalsiclear

Tabletele Viroclear + Dalsiclear se administrează cu sau fără alimente, în starea de infecÈ›ie virală a virusului hepatitei C originată de genotipul I sau III.

Viroclear + Dalsiclear este un regim de doză unică.

Drug Called Side Effects

Viroclear Dalsiclear a cauzat efecte secundare

Cele mai frecvente efecte secundare apar în timpul tratamentului;

Probleme cardiace cum ar fi bradicardia simptomatică

Insomnie

pruritul

mialgie

Ridicarea lipazei

Pierderea poftei de mâncare

Iritabilitate

neutropenie

Anemie

Frisoane

Simptome asemănătoare gripei

Febră

pancitopenie

Astenie

Rashes

Durere de cap

Oboseală

Greaţă

Diaree

Food Drug Interaction

Alimentarea cu alimente medicamentoase

Viroclear Dalsiclear cu produs pe bază de plante, cum ar fi st. Mistoful Johns determină scăderea efectului terapeutic al Viroclear + Dalsiclear

Dieta trebuie discutată cu consultantul în timpul tratamentului

Nu se produce nicio interacțiune medicamentoasă

În timpul utilizării comprimatelor Viroclear Dalsiclear, trebuie luată precauÈ›ie.

Safety Measures

Măsuri de siguranță

Utilizarea Viroclear Dalsiclear cu ribavirină nu trebuie recomandată în timpul sarcinii datorită producerii leziunilor fetale datorate ribavirinei

Viroclear + Dalsiclear provoacă bradicardie severă, în timp ce utilizarea concomitentă cu amiodaronă, pentru a preveni această afecÈ›iune, se administrează un medicament alternativ sau se întrerupe, dacă este posibil, amiodarona. Consilierea pacienÈ›ilor cu privire la expunerea bradicardiei în timpul tratamentului

În timpul administrării comprimatelor Viroclear + Dalsiclear, cu inductori puternici ai CYP3A, pierderea răspunsului terapeutic al comprimatelor Viroclear Dalsiclear. EvitaÈ›i această concomitentă pentru a reduce efectele adverse.

Storage and Handling

Depozitare și manipulare

Starea de depozitare a Viroclear Dalsiclear trebuie păstrată la temperatura camerei sub 30oC (86oF) și 20oC și respectiv 25oC (68oF și 77oF)

Containerul trebuie să fie ferit de căldură, lumină și umiditate.

Missed Dosa

Pierderea dozei

Ambele tablete Viroclear Dalsiclear sunt terapie cu doză unică, în cazul în care pacientul nu ia doza acestor comprimate, trebuie să consulte medicul È™i să ia doza în intervalul de timp, conform instrucÈ›iunilor date de medicul

În caz contrar, doza ratată trebuie să fie omisă È™i să urmaÈ›i programul regulat de dozare.

Overdosage

Peste dozajul

Doza de supradozaj de comprimate Viroclear + Dalsiclear se produce din cauza dozei nepreluate, în cazul în care apare o dată peste doza, pacienÈ›ii trebuie să fie monitorizaÈ›i frecvent pentru aprobarea toxicității È™i să furnizeze măsuri de siguranță.

Hemodializa este o procedură utilizată pentru a elimina componenta din organism, sofosbuvirul îndepărtează cu un coeficient de separare de 54%, în timp ce Daclatasvir este problematic, deoarece aproape 99% din medicamente sunt legate de proteinele plasmatice umane.

Machanism of action

Mecanismul lui Dalsiclear + Viroclear

Activitatea tabletelor Viroclear  + Dalsiclear are loc prin implicarea într-un anumit mecanism;

Viroclear Abbott :

Viroclear care conÈ›ine sofosbuvir are activitate anti-hepacivirală, care este un medicament care acÈ›ionează în mod direct, îÈ™i manifestă acÈ›iunea prin interzicerea enzimei ARN polimerazei ARN-ului NS5B; esenÈ›iale pentru multiplicarea viralului hepatitic.

Sofosbuvir este metabolizat pentru a forma uridin trifosfat, un metabolit esențial activ care expune o activitate antivirală.

Infuzarea acestui metabolit activ în ARN viral hepatitic cu ajutorul polimerazei NS5B È™i care determină întreruperea lanÈ›ului viral

Dalsiclear Abbott :

Dalsiclear care conÈ›ine Daclatasvir elimină activitatea antivirală prin interzicerea proteinei NS5A care este necesară producÈ›iei virale È™i acumulării virionului  

Distribution

Distribuire

Volumul de distribuÈ›ie în comprimatul Dalsiclear este de 47L.

Proteina plasmatică umană legată de comprimatul Dalsiclear este de aproape 99%.

Raportul sanguin-plasmă al Viroclear este relativ 0,7.

Proteina umană de plasmă legată cu Viroclear are loc de aproape 61 până la 65%.

Elimination

Eliminare

88% din Daclatasvir este excretat prin fecale 53% sub formă neschimbată, 6,6% excretată prin urină.

Perioada de înjumătățire terminală a Daclatasvir se produce la 12 până la 15 ore

Metabolitul metabolitului de sofosbuvir se excretă prin urină de 80%, 14% în fecale È™i 2,5% în aer expirat

Perioada de înjumătățire terminală a sofosbuvir este de aproximativ 0,51 ore.

Dosage Regimens

Schemele de dozaj

În general, Daclatasvir nu este utilizat singur, este combinat cu sofosbuvir

Doza recomandată de Viroclear + Dalsiclear este că un comprimat trebuie administrat în doză unică

Dacă tratamentul cu sofosbuvir este întrerupt, Daclatasvir se opreÈ™te de asemenea

Genotipul III:

Pacientul a suferit fără ciroză sau cu ciroză compensată:

Doza recomandată de Viroclear Dalsiclear este de un comprimat administrat sub formă de doză unică, cu sau fără alimente (400 mg / 60 mg)

La pacienții cu ciroză decompensată:

Viroclear Dalsiclear trebuie combinat cu ribavirină ca o singură doză (400 mg / 60 mg)

Genotip I:

Pacientul a suferit fără ciroză sau cu ciroză compensată:

Doza recomandată de Viroclear Dalsiclear este că un comprimat trebuie administrat în doză unică, cu sau fără alimente

La pacienții cu ciroză decompensată:

Viroclear Dalsiclear trebuie combinat cu ribavirina ca doză unică

Doza de ribavirină;

Pe baza greutății corporale și a nivelului hemoglobinei, se poate calcula doza.

Mai puÈ›in de 75 kg: 1000 mg de ribavirină; în genotip I sau III 600 mg de ribavirină ca doză iniÈ›ială È™i urmată ca 1000 mg / per

Cel puÈ›in 75 kg: în ciroză decompensată 1200 mg de ribavirină administrată de două ori pe zi

Siguranța și eficacitatea Dalsiclear nu au fost stabilite <18 ani

Viroclear utilizat la ≥12 ani sau greutate ≥35 kg.

Ajustarea dozei datorită interacțiunii medicamentoase;

Dacă se utilizează concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A, doza de Dalsiclear este redusă la 30 mg în timp ce administrarea concomitentă

Utilizarea concomitentă cu inductorii moderați ai CYP3A, doza de Dalsiclear a crescut la 90 mg

Administrarea concomitentă de Dalsiclear cu inductori puternici ai CYP3A trebuie evitată, este contraindicată.

Drug Interaction

Interacțiune medicamentoasă

Tabletele Viroclear Dalsiclear concomitent cu amiodarona cauzează bradicardie simptomatică gravă

Tabletele Viroclear Dalsiclear concomitent cu anti-convulsive, anti-micobacterii sau produse pe bază de plante, cum ar fi sunătoare de st Johnson, cauzează scăderea efectului concentrației de Viroclear Dalsiclear.

În timp ce combinarea Viroclear Dalsiclear cu inductori puternici ai CYP3A determină pierderea ratei de reacÈ›ie virologică a ambelor produse

Dacă Viroclear se combină cu inhibitori P-gp sau BCRP, acestea determină creșterea concentrației plasmatice a sofosbuvir

Viroclear + Dalsiclear cu inhibitori ai HMG CoA reductazei, această combinație duce la creșterea expunerii acestor medicamente (statine)

Inductorii puternici ai CYP3A, cum ar fi sunătoare, rifampicină, fenitoină sau carbamazepină.

Possible Contraindication

Posibile contraindicații

Unele contraindicaÈ›ii apar în timpul utilizării comprimatelor Viroclear + Dalsiclear.

În ciroză decompensată, se combină cu ribavirina contraindicată în timpul sarcinii

Unele reacÈ›ii anafilactice apar dacă pacienÈ›ii sunt contraindicaÈ›i la componentele prezente în Virso Dactovin.

Pregnancy and Lactation

Sarcina È™i alăptarea        

Utilizarea Viroclear + Dalsiclear în timpul sarcinii, în condiÈ›ii de siguranță. Categoria de sarcină este B1

În timp ce se combină cu ribavirină, nu se recomandă pentru sarcină

Categoria de sarcină: X, determină moartea fetală

 Nu este recomandată alăptarea.